Sportexpense utvecklas av Findity

Posted by on Oct 17, 2013 in News | No Comments

sportexpense

Findity AB har under 4 år tagit fram tjänsten och appen Sparakvittot. Användare av tjänsten utnyttjar den även till att förenkla utläggshantering. I arbetet, privat och i föreningslivet. Nu tar vi ett steg till genom att introducera en ny tjänst – Sport Expense

Lansering vinter 2013/2014

Sport Expense är utvecklad i samarbete med förbunden och kommer att stödja idrottsföreningar för att förenkla hantering av betalningar och utläggshantering. Föreningar har direkt anslutning till SportExpense och har via ett administrationsgränssnitt möjlighet att profilera appen enligt föreningens profil samt dela ut rättigheter till personer i föreningen som får rätt att redovisa utlägg.

  • Enklare hantering av utlägg
  • Minskat användande av papper

About Findity

We provide infrastructure for digital receipts and offer services based on this infrastructure. Findity was founded in Sweden, in early 2011 by a group of experienced entrepreneurs. www.findity.se