SE_works_3

Nytt utlägg kopplat till förening

• Fota och lägg till kvitto manuellt
• Automatisk mottagande digital från ansluten butik eller via kvittokod
• Lägg till inköpsställe, inköpsdatum, beskrivning, pris, representation och kontering

Klart!