SE_works_2

Användaren

• Sparar kvitton (med automatik eller manuellt)
• Anger ev. milersättning

 

Klart!

• PDF Rapport inklusive kvitton
• Kopplingar till ekonomisystemet